Δυναμό Opel / Vauxhall

132,43 

Ηλεκτρικά στοιχεία (Δυναμό):

Τάση (V): 14
Ένταση (Amp): 100

Φυσικές προδιαγραφές (Δυναμό):

D: Διάμετρος οπής (mm): 10.50
B: Πάχος βάσης (mm): 33.50
C: Απόσταση βάσεων (mm): 58.30
H: Διάμετρος τροχαλίας (mm): 53.50
I: Κανάλια/ραβδώσεις τροχαλίας: 5
J: Ακτίνα (mm): 92.00
J: Ακτίνα 2 (mm): 92.00
N: Περιστροφή: CR
R: Συνολικό μήκος (mm): 180.00

Περαιτέρω πληροφορίες (Δυναμό):

Τροχαλία: SP
Τύπος αυτομάτου: IR

Κωδικός προϊόντος: 0201267 Κατηγορία:
ΜΑΡΚΑΜΟΝΤΕΛΟΤΥΠΟΣΚΑΥΣΙΜΟΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
OPELASTRA F1.4ΒΕΝΖΙΝΗ1996/02 - 1998/0990X14XE
OPELASTRA F1.8ΒΕΝΖΙΝΗ1998/04 - 2000/12-X18XE1
OPELASTRA F2ΒΕΝΖΙΝΗ1995/02 - 1998/09136X20XEV
OPELASTRA G1.4ΒΕΝΖΙΝΗ1998/02 - 2005/0190X14XE
OPELASTRA G1.4ΒΕΝΖΙΝΗ1998/03 - 2004/02-X14XE
OPELASTRA G1.4ΒΕΝΖΙΝΗ1998/06 - 2004/0790X14XE
OPELASTRA G1.4ΒΕΝΖΙΝΗ1998/09 - 2005/0190X14XE
OPELASTRA G1.4ΒΕΝΖΙΝΗ2000/03 - 2004/12-Z14XE
OPELASTRA G1.4ΒΕΝΖΙΝΗ2000/09 - 2004/0190Z14XE
OPELASTRA G1.4ΒΕΝΖΙΝΗ2000/09 - 2004/0690Z14XE
OPELASTRA G1.6ΒΕΝΖΙΝΗ1998/02 - 2000/0975X16SZR
OPELASTRA G1.6ΒΕΝΖΙΝΗ1998/02 - 2004/07101X16XEL
OPELASTRA G1.6ΒΕΝΖΙΝΗ1998/02 - 2005/01101X16XEL
OPELASTRA G1.6ΒΕΝΖΙΝΗ1998/02 - 2005/01101Z16XE
OPELASTRA G1.6ΒΕΝΖΙΝΗ1998/04 - 2000/12-X16SZR
OPELASTRA G1.6ΒΕΝΖΙΝΗ1998/04 - 2000/12-X16XEL
OPELASTRA G1.6ΒΕΝΖΙΝΗ1998/04 - 2005/12-C16SEL
OPELASTRA G1.6ΒΕΝΖΙΝΗ1998/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ101Z16XE
OPELASTRA G1.6ΒΕΝΖΙΝΗ1999/01 - 2000/0975X16SZR
OPELASTRA G1.6ΒΕΝΖΙΝΗ2000/03 - 2004/12-Z16XE
OPELASTRA G1.6ΒΕΝΖΙΝΗ2000/09 - 2004/07101Z16XE
OPELASTRA G1.6ΒΕΝΖΙΝΗ2000/09 - 2004/0784Z16SE
OPELASTRA G1.6ΒΕΝΖΙΝΗ2000/09 - 2005/0184Z16SE
OPELASTRA G1.6ΒΕΝΖΙΝΗ2001/03 - 2005/10101Z16XE
OPELASTRA G1.6ΒΕΝΖΙΝΗ2002/01 - 2004/12-Z16YNG
OPELASTRA G1.8ΒΕΝΖΙΝΗ1998/02 - 2000/09116X18XE1
OPELASTRA G1.8ΒΕΝΖΙΝΗ1998/03 - 2000/12-Z18XE1
OPELASTRA G1.8ΒΕΝΖΙΝΗ1998/09 - 2000/09116X18XE1
OPELASTRA G1.8ΒΕΝΖΙΝΗ2000/01 - 2005/12-Z18XE
OPELASTRA G1.8ΒΕΝΖΙΝΗ2000/06 - 2005/01125Z18XE
OPELASTRA G1.8ΒΕΝΖΙΝΗ2000/09 - 2004/07125Z18XE
OPELASTRA G1.8ΒΕΝΖΙΝΗ2000/09 - 2005/01125Z18XE
OPELASTRA G1.8ΒΕΝΖΙΝΗ2000/09 - 2005/05125Z18XE
OPELASTRA G1.8ΒΕΝΖΙΝΗ2001/01 - 2005/12-Z18XEL
OPELASTRA G1.8ΒΕΝΖΙΝΗ2001/03 - 2005/10125Z18XE
OPELASTRA G2ΒΕΝΖΙΝΗ1998/02 - 2004/07136X20XEV
OPELASTRA G2ΒΕΝΖΙΝΗ1998/02 - 2005/01136X20XEV
OPELASTRA G2ΒΕΝΖΙΝΗ1998/03 - 2004/02-X20XEV
OPELASTRA G2ΒΕΝΖΙΝΗ1998/09 - 2005/01136X20XEV
OPELASTRA G2ΒΕΝΖΙΝΗ1999/01 - 2002/12-X20XER
OPELASTRA G2ΒΕΝΖΙΝΗ1999/11 - 2002/09160X20XER
OPELASTRA G2ΒΕΝΖΙΝΗ2000/03 - 2004/12-Z20LET
OPELASTRA G2ΒΕΝΖΙΝΗ2000/09 - 2001/08190Z20LET
OPELASTRA G2ΒΕΝΖΙΝΗ2002/09 - 2004/07192Z20LET
OPELASTRA G2ΒΕΝΖΙΝΗ2002/11 - 2005/05200Z20LET
OPELASTRA G F07_2ΒΕΝΖΙΝΗ2001/08 - 2005/05192Z20LET
OPELASTRA G F48_ F08_2ΒΕΝΖΙΝΗ2002/09 - 2005/01192Z20LET
OPELASTRA G F672ΒΕΝΖΙΝΗ2002/11 - 2005/10200Z20LET
OPELCOMBO1.6ΒΕΝΖΙΝΗ2001/01 - 2004/12-Z16SE
OPELCOMBO1.6ΒΕΝΖΙΝΗ2006/06 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ94Z16YNG
OPELCORSA C1.4ΒΕΝΖΙΝΗ2000/03 - 2003/12-Z14XE
OPELCORSA C1.4ΒΕΝΖΙΝΗ2000/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ90Z14XE
OPELCORSA C1.6ΒΕΝΖΙΝΗ2001/01 - 2005/12-Z16SE
OPELCORSA C1.8ΒΕΝΖΙΝΗ2000/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ125Z18XE
OPELCORSA C1.8ΒΕΝΖΙΝΗ2001/01 - 2006/12-Z18XE
OPELMERIVA A1.6ΒΕΝΖΙΝΗ2003/01 - 2005/12-Z16SE
OPELMERIVA A1.6ΒΕΝΖΙΝΗ2003/01 - 2006/12-Z16XE
OPELMERIVA A1.8ΒΕΝΖΙΝΗ2003/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ-Z18XE
OPELMERIVA A1.8ΒΕΝΖΙΝΗ2003/05 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ125Z18XE
OPELOMEGA B2.2ΒΕΝΖΙΝΗ1999/09 - 2003/07144Y22XE
OPELOMEGA B2.2ΒΕΝΖΙΝΗ1999/09 - 2003/07144Z22XE
OPELSIGNUM1.8ΒΕΝΖΙΝΗ2003/01 - 2005/12-Z18XE
OPELSPEEDSTER2ΒΕΝΖΙΝΗ2003/01 - 2006/12-Z20LET
OPELTIGRA1.8ΒΕΝΖΙΝΗ2004/06 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ125Z18XE
OPELTIGRA B1.8ΒΕΝΖΙΝΗ2004/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ-Z18XE
OPELVECTRA C1.6ΒΕΝΖΙΝΗ2001/01 - 2005/12-Z16XE
OPELVECTRA C1.6ΒΕΝΖΙΝΗ2004/06 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ100Z16XE
OPELVECTRA C1.8ΒΕΝΖΙΝΗ2001/01 - 2005/12-Z18XE
OPELVECTRA C1.8ΒΕΝΖΙΝΗ2001/01 - 2005/12-Z18XEL
OPELVECTRA C1.8ΒΕΝΖΙΝΗ2002/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ-Z18XEL
OPELVECTRA C1.8ΒΕΝΖΙΝΗ2002/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ122Z18XE
OPELVECTRA C1.8ΒΕΝΖΙΝΗ2002/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ122Z18XEL
OPELVECTRA C1.8ΒΕΝΖΙΝΗ2002/08 - 2006/12110Z18XEL
OPELVECTRA C1.8ΒΕΝΖΙΝΗ2002/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ122Z18XE
OPELVECTRA C1.8ΒΕΝΖΙΝΗ2002/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ122Z18XEL
OPELVECTRA C1.8ΒΕΝΖΙΝΗ2003/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ122Z18XE
OPELZAFIRA A1.6ΒΕΝΖΙΝΗ1999/01 - 2000/12-X16XEL
OPELZAFIRA A1.6ΒΕΝΖΙΝΗ1999/04 - 2005/06101X16XEL
OPELZAFIRA A1.6ΒΕΝΖΙΝΗ2000/01 - 2005/12-Z16XE
OPELZAFIRA A1.6ΒΕΝΖΙΝΗ2000/09 - 2005/06101Z16XE
OPELZAFIRA A1.8ΒΕΝΖΙΝΗ1999/01 - 2000/12-X18XE1
OPELZAFIRA A1.8ΒΕΝΖΙΝΗ1999/04 - 2000/09116X18XE1
OPELZAFIRA A1.8ΒΕΝΖΙΝΗ2000/01 - 2005/12-Z18XE
OPELZAFIRA A1.8ΒΕΝΖΙΝΗ2000/09 - 2005/06125Z18XE
OPELZAFIRA A2ΒΕΝΖΙΝΗ2001/01 - 2005/12-Z20LET
OPELZAFIRA A F75_2ΒΕΝΖΙΝΗ2001/09 - 2005/06192Z20LET
OPELZAFIRA A F75_2ΒΕΝΖΙΝΗ2002/11 - 2005/06200Z20LER
OPELZAFIRA A F75_2ΒΕΝΖΙΝΗ2002/11 - 2005/06200Z20LET
VAUXHALLASTRA2ΒΕΝΖΙΝΗ2002/03 - 2005/10192Z20LET
VAUXHALLASTRA2ΒΕΝΖΙΝΗ2002/07 - 2005/05192Z20LET
VAUXHALLASTRA G1.4ΒΕΝΖΙΝΗ1998/02 - 2005/0590X14XE
VAUXHALLASTRA G1.4ΒΕΝΖΙΝΗ1998/02 - 2005/0590Z14XE
VAUXHALLASTRA G1.4ΒΕΝΖΙΝΗ1998/09 - 2005/0590X14XE
VAUXHALLASTRA G1.4ΒΕΝΖΙΝΗ1998/09 - 2005/0590Z14XE
VAUXHALLASTRA G1.6ΒΕΝΖΙΝΗ1998/02 - 2000/0975X16SZR
VAUXHALLASTRA G1.6ΒΕΝΖΙΝΗ1998/02 - 2005/05101X16XEL
VAUXHALLASTRA G1.6ΒΕΝΖΙΝΗ1998/02 - 2005/05101Z16XE
VAUXHALLASTRA G1.6ΒΕΝΖΙΝΗ1998/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ101X16XEL
VAUXHALLASTRA G1.6ΒΕΝΖΙΝΗ1998/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ101Z16XE
VAUXHALLASTRA G1.6ΒΕΝΖΙΝΗ1998/09 - 2000/0975X16SZR
VAUXHALLASTRA G1.6ΒΕΝΖΙΝΗ1998/09 - 2005/05101C16SEL
VAUXHALLASTRA G1.6ΒΕΝΖΙΝΗ1998/09 - 2005/05101X16XEL
VAUXHALLASTRA G1.6ΒΕΝΖΙΝΗ1998/09 - 2005/05101Z16XE
VAUXHALLASTRA G1.6ΒΕΝΖΙΝΗ1998/09 - 2005/05101Z16XEP
VAUXHALLASTRA G1.8ΒΕΝΖΙΝΗ1998/02 - 2000/09116X18XE1
VAUXHALLASTRA G1.8ΒΕΝΖΙΝΗ1998/09 - 2000/09116X18XE1
VAUXHALLASTRA G1.8ΒΕΝΖΙΝΗ2000/03 - 2000/10115X18XE1
VAUXHALLASTRA G2ΒΕΝΖΙΝΗ1998/02 - 2005/05136X20XEV
VAUXHALLASTRA G2ΒΕΝΖΙΝΗ1998/09 - 2005/05136X20XEV
VAUXHALLASTRA MK 4 G1.6ΒΕΝΖΙΝΗ1999/09 - 2004/08101Z16XE
VAUXHALLASTRA MK IV1.6ΒΕΝΖΙΝΗ2000/09 - 2005/0584Z16SE
VAUXHALLASTRA MK IV1.6ΒΕΝΖΙΝΗ2000/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ84Z16SE
VAUXHALLASTRA MK IV1.6ΒΕΝΖΙΝΗ2001/03 - 2005/10101Z16XE
VAUXHALLASTRA MK IV1.8ΒΕΝΖΙΝΗ2000/09 - 2005/05125Z18XE
VAUXHALLASTRA MK IV1.8ΒΕΝΖΙΝΗ2000/09 - 2005/08125Z18XE
VAUXHALLASTRA MK IV1.8ΒΕΝΖΙΝΗ2000/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ125Z18XE
VAUXHALLASTRA MK IV1.8ΒΕΝΖΙΝΗ2001/03 - 2005/10125Z18XE
VAUXHALLASTRA MK IV2ΒΕΝΖΙΝΗ1999/10 - 2005/05160X20XER
VAUXHALLASTRA MK IV2ΒΕΝΖΙΝΗ2000/09 - 2005/08190Z20LET
VAUXHALLASTRA MK IV G1.6ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ2000/07 - 2005/0586Z16SE
VAUXHALLASTRA MK IV G KOMBI1.6ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ2000/07 - 2005/0586Z16SE
VAUXHALLASTRA MK V1.8ΒΕΝΖΙΝΗ2005/02 - 2010/11125Z18XE
VAUXHALLASTRAVAN MK IV1.6ΒΕΝΖΙΝΗ1998/08 - 2000/0975X16SZR
VAUXHALLASTRAVAN MK IV1.6ΒΕΝΖΙΝΗ2000/09 - 2006/0884Z16SE
VAUXHALLASTRAVAN MK IV G1.6ΒΕΝΖΙΝΗ / ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ2000/07 - 2005/08101Z16XE
VAUXHALLCOMBO1.6ΒΕΝΖΙΝΗ2001/10 - 2011/1187Z16SE
VAUXHALLCOMBO1.6ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ2005/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ97Z16YNG
VAUXHALLCOMBO1.6ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ2006/06 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ94Z16YNG
VAUXHALLCOMBO TOUR MK II1.6ΒΕΝΖΙΝΗ2001/10 - 2004/0687Z16SE
VAUXHALLCOMBO TOUR MK II1.6ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ2005/04 - 2012/0297Z16YNG
VAUXHALLCOMBO TOUR MK II1.6ΑΕΡΙΟ2006/06 - 2010/0994Z16YNG
VAUXHALLCORSA MK III1.3ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ2003/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ70Z13DT
VAUXHALLCORSA MK III1.6ΒΕΝΖΙΝΗ2001/08 - 2004/1084Z16SE
VAUXHALLCORSAVAN MK III1.3ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ2004/04 - 2006/0670Z13DT
VAUXHALLMERIVA A1.6ΒΕΝΖΙΝΗ2003/05 - 2010/0687Z16SE
VAUXHALLTIGRA1.8ΒΕΝΖΙΝΗ2004/06 - 2009/08125Z18XE
VAUXHALLVECTRA1.8ΒΕΝΖΙΝΗ2002/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ110Z18XEL
VAUXHALLVECTRA1.8ΒΕΝΖΙΝΗ2002/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ122Z18XE
VAUXHALLVECTRA1.8ΒΕΝΖΙΝΗ2002/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ122Z18XE
VAUXHALLVECTRA1.8ΒΕΝΖΙΝΗ2003/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ122Z18XE
VAUXHALLVECTRA MK II1.8ΒΕΝΖΙΝΗ2002/04 - 2008/07110Z18XEL
VAUXHALLZAFIRA1.6ΒΕΝΖΙΝΗ1999/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ101X16XEL
VAUXHALLZAFIRA1.8ΒΕΝΖΙΝΗ1999/04 - 2000/09116X18XE1
VAUXHALLZAFIRA1.8ΒΕΝΖΙΝΗ2000/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ125Z18XE
VAUXHALLZAFIRA2ΒΕΝΖΙΝΗ2001/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ192Z20LET
VAUXHALLZAFIRA MK I F751.8ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ2000/09 - 2005/08125Z18XE
VAUXHALLZAFIRA MK II M751.6ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ2005/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ94Z16YNG
VAUXHALLZAFIRA MKI1.6ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ1998/11 - 2005/08101X16XEL.Z16XE
BOSCH0124415002, 0124425022, 0124425025, 0986042740, 0986042741, 0986047290, 0986047310
CARGO112416
DELCO REMYEU DRA3903, DRA3903N
DENSO AFTERMARKETDAN1341
HC-PARTSCA1581IR
ISKRA11209441, AAK5723
LUCASLRB00515, LRB515
OPEL6204073, 6204098, 6204204, 6204209, 6204214, 9117851, 9195753, 9201489, 55556070, 55556071, 90561971, 93183436, 93184064, 93186485, R1530024, R1610391
REMY (DELCO)225, 3493225, 3493459, 10479225, 10480225, 93186485
VALEO437422, 439454
TOP